info@drmehrnami.com   66933869-66933906 (021)

زایمان سزارین

زایمان سزارین در زایمان سزارین، نوزاد به روش جراحی و از طریق برش های ایجاد شده در بخش های انتهایی شکم به دنیا می آید نه از راه واژن. معمولا این نوع زایمان تحت شرایط خاص از سوی پزشک تجویز می شود که می تواند به مادر و یا نوزاد مرتبط باشد. دلایل مرتبط با […]

read more »

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی زایمان طبیعی، شیوه از زایمان است که نوزاد از راه واژن به دنیا می آید. پیش از به دنیا آمدن نوزاد، مادر انقباضاتی را در رحم خود احساس می کند، این احساس مانند کشیده شدن رحم می باشد. این انقباضات باعث گشاد شدن دهانه رحم و خارج شدن نوزاد خواهد شد. جهت تسکین […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک