info@drmehrnami.com   66933869-66933906 (021)

زایمان سزارین

پس از نه ماه انتظار، لحظه تولد کودک شما نزدیک است و لحظه شماری می کنید تا او را با لذت تمام در آغوش بکشید. بهترین نوع زایمان، زایمان طبیعی است مگر این که جان مادر در خطر باشد یا جنین در وضعیت دیسترس و نامناسبی باشد که در این صورت باید زایمان سزارین انجام [...]read more »

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی زایمان طبیعی، شیوه از زایمان است که نوزاد از راه واژن به دنیا می آید. پیش از به دنیا آمدن نوزاد، مادر انقباضاتی را در رحم خود احساس می کند، این احساس مانند کشیده شدن رحم می باشد. این انقباضات باعث گشاد شدن دهانه رحم و خارج شدن نوزاد خواهد شد. جهت تسکین […]

read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک