info@drmehrnami.com   66933869-66933906 (021)

زایمان سزارین

پس از نه ماه انتظار، لحظه تولد کودک شما نزدیک است و لحظه شماری می کنید تا او را با لذت تمام در آغوش بکشید. بهترین نوع زایمان، زایمان طبیعی است مگر این که جان مادر در خطر باشد یا جنین در وضعیت دیسترس و نامناسبی باشد که در این صورت باید زایمان سزارین انجام [...]read more »
Call Now Buttonتماس با پزشک